Medicinska fakulteta
Katedra za interno medicino
Univerza v Ljubljani
7. - 8. november 2024STROKOVNI ORGANIZATORTavčarjevi
dnevi

Izbrane misli iz uvodnega predavanja akademika prof. dr. Igorja Tavčarja na III. Tavčarjevih dnevih

Pomen povezovanja različnih medicinskih strok

  • Želim, da bi naš sestanek rodil ugodne rezultate in to predvsem v prid našega praktičnega zdravnika, ki ga medicinska služba nikoli ne bo mogla pogrešati.
  • Kažejo se tendence k superspecializacijam. Na žalost celo tendence, da bi do takih superspecializacij prišlo že med edukacijo študenta samega, toda študent, ki svojega medicinskega znanja ni naložil pravilno, je podoben tovorni ladji, ki plove na boku, njena vožnja bo negotova in, priznajmo, tudi nevarna.
  • Mnenja sem, da je pri nas zdravniška služba pretoga. Na eni strani zdravniki v inštitucijah, na drugi strani zdravniki v praksi. Potrebno bi bilo, da se ti kadri po določenih obdobjih menjavajo. Vsaka amerikanizacija zdravnika v inštitucijah ubije sčasoma njegovo osebnost in odnos vse do pacienta.
  • Pred kratkim sem prebral neki modernejši nemški roman z naslovom »Der Landartzt« po naše podeželski zdravnik. Dobro bi bilo, da bi ta roman čitalo več odgovornih ljudi, ki trdijo, da nam praktični zdravnik ni več potreben. Domneva, da sta praktična medicina na eni in klinična – znanstvena medicina na drugi strani ostali tako tuji, da prva ni več potrebna, je nesmisel.
  • Ena glavnih zavor za usklajen razvoj naše zdravstvene službe nasploh, še posebej pa naše mlade fakultete, je bila izredna, bi dejal, bolestna ambicija posameznikov, ki so razdrobili medicino.