Medicinska fakulteta
Katedra za interno medicino
Univerza v Ljubljani
9. - 10. november 2023STROKOVNI ORGANIZATORTavčarjevi
dnevi

Spoštovana kolegica, spoštovani kolega!

Tavčarjevi dnevi so namenjeni širokemu krogu zdravnikov. Predstavljene teme pomenijo vedno znova odlično priložnost za dodatno osvežitev znanja zdravnikov splošne medicine, pomembno dopolnilo pri pripravi na strokovni izpit za pripravnike/sekundarije in repetitorij izbranih tem za specializante interne medicine, pa tudi vse zdravnike drugih specialnosti, ki prihajajo vsakodnevno v stik z interno medicino.

Kot predsedujoča organizacijskemu in programskemu odboru tradicionalnih, že 65. Tavčarjevih dni, ki jih tudi letos organizira Katedra za interno medicino Medicinske fakultete v Ljubljani,  bi Vas želela pravočasno obvestiti o najpomembnejšem slovenskem izobraževanju s področja interne medicine.

Poleg standardnih predavanj, ki jim bo sledilo dovolj časa za razpravo, bomo organizirali tudi več tematskih delavnic.

S kolegialnimi pozdravi

prof. dr. Mitja Košnik, dr. med.
predsedujoči organizacijskemu odboru
predstojnik Katedre za interno medicino, MF Ljubljana

prof. dr. Zlatko Fras, dr. med.
predsedujoči programskemu odboru
strokovni direktor Interne klinike, UKC Ljubljana

Kotizacija za udeležbo na dogodku: 100 EUR + DDV

Aktivni udeleženci (predavatelji, prvi avtor posterja), sodelavci katedre in upokojeni zdravniki so oproščeni plačila kotizacije.

Rok za prijave preko spleta je 3. november 2023.

Prijave preko spletne strani so zaprte.

Možne so prijave na recepciji na dan kongresa.

Seznam vseh delavnic je na voljo na tej povezavi.

Prijave na delavnice preko spleta so zaključene.

Ker je še nekaj mest na delavnicah prostih, se boste lahko nanje prijavili na recepciji kongresa.

Za odpoved udeležbe pošljite pisno sporočilo z razlogi na:

Katedra za interno medicino
Zaloška cesta 7
1000 Ljubljana

E-mail: tavcarjevidnevi.info@gmail.com

Organizacijski odbor

Mitja Košnik (predsednik)
Zlatko Fras
Robert Marčun
Veronika Podlogar

Programski odbor

Zlatko Fras (predsednik), Mitja Košnik, Aleš Blinc, Miran Brvar, Jadranka Buturović Ponikvar, Simona Gaberšček, Tomaž Kocjan, Matjaž Šinkovec, Borut Štabuc, Dušan Štajer, Matija Tomšič, Vilma Urbančič Rovan, Samo Zver

Recepcija

Martina Špeh, Mojca Baraga, Irena Dolhar

Zdravniška zbornica Slovenije bo v skladu s Pravilnikom o zdravniških licencah za udeležbo na 65. Tavčarjevih dneh dodelila kreditne točke.​ Pričakovano število kreditnih točk je 15.

Kotizacija za udeležbo na dogodku: 100 EUR + DDV

Aktivni udeleženci (predavatelji, prvi avtor posterja), sodelavci katedre in upokojeni zdravniki so oproščeni plačila kotizacije.

Rok za prijave preko spleta je 3. november 2023.

Prijave preko spletne strani so zaprte.

Možne so prijave na recepciji na dan kongresa.

Seznam vseh delavnic je na voljo na tej povezavi.

Prijave na delavnice preko spleta so zaključene.

Ker je še nekaj mest na delavnicah prostih, se boste lahko nanje prijavili na recepciji kongresa.

Za odpoved udeležbe pošljite pisno sporočilo z razlogi na:

Katedra za interno medicino
Zaloška cesta 7
1000 Ljubljana

E-mail: tavcarjevidnevi.info@gmail.com

Tudi letos vljudno vabimo vse kolege in kolegice k aktivnemu sodelovanju v okviru programa strokovnega srečanja 65. Tavčarjevi dnevi. Sodelujejo lahko s plakatno predstavitvijo:

  1. zanimivega oziroma poučnega kliničnega primera,
  2. analize lastnega kliničnega dela (npr. serije primerov),
  3. prikaza rezultatov znanstveno-raziskovalnih nalog / projektov.

Povzetek naj obsega od 300 do največ 500 besed. Pošljite ga najkasneje do 20. oktobra 2023.

Po pregledu in strokovni oceni prispelih povzetkov bodo avtorji obveščeni o izboru. Izbrani povzetki bodo objavljeni v zborniku strokovnega srečanja.

Podrobna navodila za izdelavo plakata bodo avtorji prejeli po opravljenem izboru. Najboljši prispevki (plakati) iz vsake od treh skupin bodo nagrajeni.

V okviru strokovnega srečanja bodo plakatne predstavitve predvidoma potekale kot vodeni ogled.

Avtorji naj programskemu odboru srečanja pošljejo pisni povzetek na naslov:

Zlatko FRAS, 65. Tavčarjevi dnevi – programski odbor, e-pošta: zlatko.fras@kclj.si.

Organizacijski odbor

Mitja Košnik (predsednik)
Zlatko Fras
Robert Marčun
Veronika Podlogar

Programski odbor

Zlatko Fras (predsednik), Mitja Košnik, Aleš Blinc, Miran Brvar, Jadranka Buturović Ponikvar, Simona Gaberšček, Tomaž Kocjan, Matjaž Šinkovec, Borut Štabuc, Dušan Štajer, Matija Tomšič, Vilma Urbančič Rovan, Samo Zver

Recepcija

Martina Špeh, Mojca Baraga, Irena Dolhar

Zdravniška zbornica Slovenije bo v skladu s Pravilnikom o zdravniških licencah za udeležbo na 65. Tavčarjevih dneh dodelila kreditne točke.​ Pričakovano število kreditnih točk je 15.