Medicinska fakulteta
Katedra za interno medicino
Univerza v Ljubljani
7. - 8. november 2024STROKOVNI ORGANIZATORTavčarjevi
dnevi

Predstavitev Tavčarjevih dnevov

Pred 60. leti so se zbrali vodilni internisti na internem oddelku kliničnih bolnic v Ljubljani in se dogovorili za stalno podiplomsko izobraževanje na področju interne medicine. Med pobudniki organiziranega izobraževanja so poleg prof. Tavčarja bili še: prof. dr. Bojan Accetto, prof. Stanislav Mahkota in dr. Bogdan Leskovic. Srečanje so poimenovali Podiplomski seminar za zdravnike splošne medicine iz interne medicine. Po smrti prof. Tavčarja (leta 1965) pa so srečanja preimenovali v Tavčarjeve dneve.

Namen in poslanstvo Tavčarjevih dnevov je posredovanje najnovejših spoznanj s področja interne medicine čim širšemu krogu zdravnic in zdravnikov. Prvenstveno pa so Tavčarjevi dnevi namenjeni izobraževanju internistov, specializantov interne medicine in družinskih zdravnikov. Kasneje so Tavčarjevi dnevi postali še bolj interdisciplinarni in se srečanj udeležujejo tudi kolegi iz drugih sorodnih strok. Posebna odlika Tavčarjevih dnevov je pisana beseda. Organizatorji so že pred 60-timi leti izdali prvi zbornik predavanj, ki je bil sicer droben zveščič s ciklostilom natisnjenimi vsebinami. Danes pa zborniki presegajo tudi 500 strani in so dobrodošli učbeniki interne medicine. Tiskana beseda je zelo pomembna, kajti na tak način se trajno ohrani kar je bilo povedano, poleg tega pa so vsebine preko zbornikov dosegljive tudi tistim, ki se srečanja niso mogli udeležiti. Tako je seznanjanje z vsebinami Tavčarjevih dnevov dostopno vsakomur, ki si to želi.

Že od samega začetka so bili Tavčarjevi dnevi namenjeni ne le seznanjanju z novostmi s področja interne medicine, temveč predstavljajo forum na katerem so se zdravniki dogovarjajo o načinih obravnave internističnih bolnikov, iščejo najboljše rešitve pri diagnostičnih postopkih in najučinkovitejše načine zdravljenja. Tako so se že na prvih Tavčarjevih dnevih oblikovali zametki strokovnih smernic, kar je tudi danes glavna odlika Tavčarjevih dnevov.

V zadnjih letih v okviru Tavčarjevih dnevov skrbimo za seznanjanje kolegov z najnovejšimi, najbolj učinkovitimi in najvarnejšimi načini obravnave določenih internističnih bolezni. Pri tem gre za posredovanje izkušenj slovenskih zdravnikov in za prenos znanja iz tujine v slovenski prostor. Oblikovanje strokovnih smernic omogoča ne le najbolj kakovostno, temveč tudi najbolj racionalno obravnavo bolnikov z notranjimi boleznimi.

V okviru Tavčarjevih dnevov smo se med prvimi v Sloveniji lotili tudi priprave stopenj nujnosti pri obravnavi različnih internističnih bolezni. Oblikovanju prioritet za obravnavo določenih internističnih bolezni, kar je v okviru Tavčarjevih dni potekalo nekaj let, smo izdali tudi poseben zbornik, o stopnjah nujnosti. Zdravstvena politika se je pomena tega projekta zavedla šele pred nedavnim in določila stopnje nujnosti za obravnavo različnih bolezenskih stanj.

Glede na obravnavane vsebine Tavčarjevi dnevi opravljajo povezovalno vlogo med različnimi vejami medicine, kar je tudi skladno s sodobnimi trendi. Kajti medicina je ena sama. in drobljenje ter izolacija posameznih superspecialnosti vodi v osiromašenje znanja kar je lahko tudi škodljivo za bolnika.

V zadnjem času uvajamo tudi interaktivni pristop. Tako je vsem udeležencem omogočeno aktivno sodelovanje, za predavatelje in nosilce programa pa so zelo dragocene povratne informacije, ki nam jih posredujejo kolegi s terena.

Kljub poplavi različnih izobraževanj s področja medicine Tavčarjevi dnevi ostajajo ne le ena najstarejših, temveč tudi množičnih in vsebinsko bogatih strokovnih srečanj. Trudimo se, da na čim bolj objektiven in kritičen način predstavimo različne vsebine. Prepričani smo, da bodo Tavčarjevi dnevi tudi v bodoče ostali osrednji medicinski strokovni dogodek, ki pomembno prispeva h kakovosti delovanja našega zdravstvenega sistema. Zavedamo se tudi, da je znanje neodtujljivi kapital in izvajalce zdravstvenega varstva varuje pred stranpotmi in napakami.