Medicinska fakulteta
Katedra za interno medicino
Univerza v Ljubljani
7. - 8. november 2024STROKOVNI ORGANIZATORTavčarjevi
dnevi

Izjava o varstvu osebnih podatkov

Varovanje vaše zasebnosti je za nas zelo pomembno. To seveda velja tudi za vaš obisk naše spletne strani. Zato vas želimo seznaniti s postopki obdelave podatkov na naši spletni strani. V nadaljevanju vam želimo predstaviti način varovanja podatkov prijavljenih oseb ter pojasniti, katere podatke sploh pridobimo.

Zavezani smo k varovanju osebnih podatkov prijavljenih oseb. Tretjim osebam so shranjeni podatki na razpolago samo na način, kot je opisano v tej izjavi. Osebnih podatkov dalje ne posredujemo.

Pridružujemo si pravico, da informacije, navedene v tej izjavi o varovanju podatkov, brez najave prilagodimo spremenjeni zakonodaji ali spremembam pravnega jezika. Veljavna je vsakokrat tukaj objavljena aktualna različica.

Najprej informacija glede varovanja podatkov: Pravna podlaga (Zakon o varstvu osebnih podatkov)

Zakon o varstvu osebnih podatkov se nanaša na osebne podatke in na posredne osebne podatke. To so podatki, ki se nanašajo na fizične ali pravne osebe. Osebni podatki so informacije o dotični osebi, katere identiteta je določena, oziroma se jo lahko določi. Za posredne osebne podatke, ki so vezani na dotično osebo in namenjeni naročniku, izvajalcu ali prejemniku posredovanega, štejejo le tisti, na podlagi katerih naročnik, izvajalec ali prejemnik posredovanega s pomočjo pravno dopustnih sredstev ne more ugotoviti identitete dotične osebe.

Pomembno

Ko se prijavite na Tavčarjeve dneve, soglašate s poizvedovanjem po nekaterih podatkih. Hkrati se mi zavežemo, da bomo poizvedovali zgolj po potrebnih podatkih, ki jih bomo tudi ustrezno zaščitili. Če boste uporabljali našo spletno stran, bomo poizvedovali zgolj po informacijah, ki so z vami povezane posredno. Med obiskom naše spletne strani vam ni treba sporočiti vašega imena – med uporabo se samodejno sporoči le ime vašega ponudnika internetnih storitev in naslov IP, s katerega dostopate do naše spletne strani, spletni naslov, s katerega ste prišli na našo spletno stran in posamezne spletne strani, ki jih odprete s klikom povezave na našem spletnem mestu. Te informacije ne obdelujemo! Kot posameznik tako ostanete popolnoma anonimni.

Poizvedbe in obdelava posrednih osebnih podatkov

Ko uporabnik dostopa do naše spletne strani se pri vsaki podani zahtevi ali poskusu zahteve po datoteki za prenos iz našega strežnika podatki o tem zapišejo v dnevniško datoteko protokola (log). Ti podatki niso vezani na osebo: iz njih ne moremo ugotoviti, kateri uporabnik je zahteval katere podatke. Po teh informacijah tudi ne poskušamo poizvedovati in podatke ne obdelujemo.

Uporaba in posredovanje osebnih podatkov ter namen

Osebne podatke izvemo le, če nam jih posredujete sami v okviru prijave.

Vse zbrane osebne podatke bomo shranili, obdelali in uporabili v skladu z veljavnimi zakonskimi določili glede varovanja osebnih podatkov zgolj za potrebe storitve, ki ste jo izbrali sami, saj so potrebni za obdelavo vaše zahteve. Obdelavo zahtevkov in izvajanje storitev prepustimo pooblaščenim izvajalcem. Izvajalci so pogodbeno zavezani k varovanju podatkov. Vaše osebne podatke bomo tretjim osebam posredovali le z vašo izrecno privolitvijo in če se je prejemnik do nas zavezal k upoštevanju veljavnih določil glede varovanja teh podatkov. Sami lahko odločite, ali se strinjate, da vaše podatke posredujemo tretjim osebam. Vaše podatke bomo obdelali in jih uporabili za potrebe svetovanja le, če ste v to izrecno privolili. V tretjih državah izven EU se obdelava podatkov ne izvaja.

Za zbiranje, varovanje in obdelavo podatkov odgovarja:

Univerza v Ljubljani
Medicinska fakulteta
Katedra za interno medicino
Zaloška 7
1000 Ljubljana

Za informacije se lahko obrnete na:

Katedra za interno medicino
Zaloška 7, 1000 Ljubljana
Telefon: 031 790 319
Faks: 01 43 13 124
e-mail: tavcarjevidnevi.info@gmail.com

100 € (nezaposleni zdravniki in aktivni udeleženci (predavatelji, prvi avtor posterja) so oproščeni plačila kotizacije)

Za odpoved udeležbe pošljite pisno sporočilo z razlogi do 04.11.2022 na:

Katedra za interno medicino
Zaloška 7, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 43 13 124
Faks: 01 43 13 124
e-mail: tavcarjevidnevi.info@gmail.com

Organizacijski odbor

Mitja Košnik (predsednik)
Zlatko Fras
Robert Marčun
Veronika Podlogar

Programski odbor

Zlatko Fras (predsednik), Mitja Košnik, Aleš Blinc, Miran Brvar, Jadranka Buturović Ponikvar, Simona Gaberšček, Tomaž Kocjan, Matjaž Šinkovec, Borut Štabuc, Dušan Štajer, Matija Tomšič, Vilma Urbančič Rovan, Samo Zver

Recepcija

Martina Špeh, Mojca Baraga, Irena Dolhar

Zdravniška zbornica Slovenije je v skladu s Pravilnikom o zdravniških licencah za udeležbo na 64. Tavčarjevih dneh dodelila 15 kreditnih točk.​

Tudi letos vljudno vabimo vse kolege in kolegice k aktivnemu sodelovanju v okviru programa strokovnega srečanja 64. TAVČARJEVI DNEVI. Sodelujejo lahko s plakatno predstavitvijo:

  1. zanimivega oziroma poučnega kliničnega primera,
  2. analize lastnega kliničnega dela (npr. serije primerov),
  3. prikaza rezultatov znanstveno-raziskovalnih nalog / projektov.

Povzetek naj obsega od 300 do največ 500 besed. Pošljite ga najkasneje do 21. oktobra 2022.

Po pregledu in strokovni oceni prispelih povzetkov bodo avtorji obveščeni o izboru. Izbrani povzetki bodo objavljeni v zborniku strokovnega srečanja.

Podrobna navodila za izdelavo plakata bodo avtorji prejeli po opravljenem izboru. Najboljši prispevki (plakati) iz vsake od treh skupin bodo nagrajeni.

V okviru strokovnega srečanja bodo plakatne predstavitve predvidoma potekale kot vodeni ogled.

Avtorji naj programskemu odboru srečanja pošljejo pisni povzetek na naslov:

Zlatko FRAS, 64. Tavčarjevi dnevi – programski odbor, Katedra za interno medicino, Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani, Zaloška 7, SI-1000 Ljubljana; in po e-pošti na naslov: zlatko.fras@kclj.si.